k i s z k a - a r t
k i s z k a  -  a r t //      F O T O G R A F I A      
Horyzont

PL: Co to jest horyzont? Taka linia na końcu widzenia. A może plama? A może coś, a może nic? Gdzie się kończy, gdzie zaczyna; na końcu obrazu, a może w połowie? I jeśli pomyśleć, że się horyzont znalazło (linię albo plamę albo cały obraz horyzontu?)- cóżeśmy złapali, cośmy doścignęli? Nic. Tylko biała linia, plama, smuga na końcu widzenia, tej zaś nie ma. Nie wystarczy posunąć się naprzód albo zrobić krok lub dwa w tył. Trzeba, nie ruszając się z miejsca, przekroczyć horyzont, tę granicę widzenia, widzieć przezeń.

DE: Was ist der Horizont? Er ist eine Linie am Ende des Blickfeldes. Oder vielleicht ist er auch ein Fleck? Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Wo endet er und wo beginnt er; am Ende des Bildes oder vielleicht in der Mitte? Und wenn man denkt, man hat ihn gefunden (eine Linie oder einen Fleck oder das ganze Bild des Horizontes?)- was haben wir gefunden, wo sind wir hingelangt? Ins Nichts. Nur eine weiße Linie, ein Fleck, Verwischtes am Ende des Blickfeldes; so etwas gibt es nicht. Es hilft nicht nach vorne zu rücken oder zwei Schritte nach hinten. Man muß, ohne sich vom Platz zu bewegen, den Horizont, diese Grenze des Sehens überqueren, durch ihn hindurchsehen.

Autostrada I / Autobahn IAutostrada II / Autobahn II mit AutoDomy za gałęziami / Häuser hinter den ZweigenCień na obrzeżu / Schatten am RandPrzejazd / FahrtKsiężyc za latarnią i kominem /
Mond hinter Laterne und SchornsteinDachKosze / MülleimerZakręt I / Kurve IPłot / ZaunOkno / FensterŁąka / Wiese